Konflikt rzepkowo-udowy to często stosowane określenie dolegliwości bólowych zlokalizowanych wokół rzepki. Pod tym pojęciem mieści się szereg problemów związanych z bólem odczuwalnym w okolicy podrzepkowej. W stawie rzepkowo-udowym znajduje się wiele struktur podatnych na przeciążenia. Wiele zewnętrznych i wewnętrznych elementów stawu kolanowego może stanowić źródło impulsów bólowych. Dolegliwości bólowe mogą być spowodowane: obrzękiem i nadżerkami podchrzęstnych warstw kości, również inne struktury wokół stawu rzepkowo-udowego mogą powodować ból a są to np. podrzepkowa błona maziowa, troczki boczne rzepki, oraz podrzepkowe ciało tłuszczowe.

Czynnikiem wpływającym na rozwój bólu jest zwiększone obciążenie stawu rzepkowo-udowego. Mechanizmy obciążające staw można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Obciążenie zewnętrzne jest generowane podczas wysiłku fizycznego i stanowi wynik kontaktu ciała z podłożem (siła reakcji podłoża). Wpływ czynników zewnętrznych zależy od : masy ciała, szybkości chodu/biegu, rodzaju podłoża i typu obuwia. Czynniki wewnętrzne mogą wpływać zarówno na wielkość, jak i rozkład sił obciążających staw. Rzepka w czasie jej ruchu w kierunku bloczka kości udowej jest obciążana w różnym stopniu. Przemieszczanie to określa się trajektorią rzepki. Czynniki wpływające na przebieg ruchu rzepki mogą mieć charakter miejscowy lub odległy. Do czynników miejscowych należą: pozycja rzepki, stan tkanek miękkich, kontrola nerwowo-mięśniowa mięśni obszernych uda. Natomiast do czynników odległych zalicza się: zwiększoną rotacje wewnętrzną uda, zwiększoną koślawość stawu kolanowego, zwiększoną rotacja podudzia, zwiększoną pronację stawu skokowo-piętowego oraz ograniczoną elastyczność.

Leczenie konfliktu rzepkowo-udowego wymaga zintegrowanego podejścia mającego na celu zmniejszenie bólu oraz stanu zapalnego, uwzględnienia zewnętrznych i wewnętrznych czynników predysponujących do powstania konfliktu tych odległych i miejscowych. Czynniki miejscowe możemy kształtować poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń na poprawę propriocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej w obrębie stawu kolanowego.

photo credit: Alain Limoges via photopin cc

 

Zostaw komentarz

facebook